Primăria comunei Gălăuţaş, județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante

 1. Un post de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE, URBANISM (cu responsabilități și atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor de construcții și urmărire implementare poriecte derulate la nivelul unității administrativ-teritoriale)

Detalii privind desfasurarea concursului, bibliografia, fisa postului si calendarul concursului se regasesc in documentele atasate prezentului anunt.

Share This:

Comuna Galautas a primit titlul de „Sat Cultural al Romaniei”-2018 la finala nationala a Satelor Culturale ale Romaniei

In data de  30 martie 2018,  Comuna Galautas, a fost prezenta la finala nationala a Satelor Culturale ale Romaniei, care a a vut loc la Bacau la Muzeul de Stiinte Naturale Ion Borcea. Ne-am prezentat cu mandrie portul popular, obiceiurile si evenimentele culturale. Felicitari tuturor celor care prin implicarea lor au facut cunoscuta comuna noastra! Comuna Galautas a primit titlul de „Sat Cultural al Romaniei”-2018.

Galautas prezentare

Prezentare Galautas, 30 martie 2018 Bacau

Publicată de Primaria Galautas pe 3 Aprilie 2018

Share This:

Anunt important

 

Comuna Gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, cod fiscal 4367981,   anunță închirierea prin procedura de atribuire directă a terenurilor categoria de folosință fâneață care aparțin domeniului privat al comunei Gălăuțaș:

 1. Informații generale privind locatorul:

Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita

 1. Informații generale privind obiectul închirierii:

Obiectul închirierii îl constituie terenurile, categoria de folosință fâneață, din  domeniul privat al comunei Gălăuțaș, care vor fi folosite în vederea întreținerii, amenajării, îmbunătățirii calității acestora și folosirii pentru recoltarea producției de masă verde necesară creșterii animalelor, identificate pe loturi.

2.1.Procedura aplicată:

Atribuire directă prin ședință publică

 1. Informații privind caietul de sarcini
  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita.

 • Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire

Compartiment agricol, tel 0266-345604

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar

Costul caietului de sarcini este de 10 lei. Garanția de participare la atribuirea directă este de  5 % din valoarea chiriei pe lot solicitat.

Taxa de participare și garanția de participare la atribuirea directă se poate achita în numerar la caseria Primăriei comunei Gălăuțaș sau prin ordin de plată vizat de Trezorerie.

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor

Clarificările pot fi solicitate până la termenul limită de depunere a cererilor.

 

 1. Informații privind cererile de înscriere
  • Data limită de depunere a cererilor de înscriere la ședința publică de atribuire directă

Cererile de înscriere se pot depune în primele 11 zile de la apariția anunțului

 • Data și locul la care se va desfășura ședința publică de atribuire directă

Sedința publică de atribuire directă va avea loc la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș  în data de 3 mai 2018, orele 10,00.

 1. Denumirea instanței competente în soluționarea litigiilor

Tribunalul Harghita.

Share This:

Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național

Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național

Share This:

In atentia fermierilor din Comuna Galautas

 

Lista fermierilor din comuna Gălăuțaș, programați pentru luna Martie în vederea depunerii Cererii unice de plată pe suprafață Campania 2018, APIA.

 

Share This:

Anunt privind prețurile practicate de către Ocolul Silvic Toplița pentru anul 2018, în derularea contractelor de administrare și servicii silvice

Anunt privind prețurile practicate de către Ocolul Silvic Toplița pentru anul 2018, în derularea contractelor de administrare și servicii silvice. Detalii se regasesc in adresa nr 10744 din 31.01.2018 atasata prezentului articol.

Share This:

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc

 HG.-ul privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”, Programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc si Schema de ajutor de minimis pentru programul de colectare a lânii.

Share This:

Anunț informare cetățeni de sex masculin, care au implinit varsta de 18 ani

În atenția cetățenilor români, barbati, au obligația ca în termen de 6 luni de la împlinirea vârstei de 18 ani sa se prezinte la centrele militare pentru luarea în evidență.

Mai multe detalii in adresa atașată prezentului articol.

Share This:

Boboteaza la noi în comună

Boboteaza celebrează dezvăluirea Sfântei Treimi lumii. Glasul Tatălui se face auzit din ceruri, Fiul este întrupat şi stă în râul Iordan, iar Sfântul Duh se pogoară asupra Lui în chip de porumbel.

Share This:

Crăciun 2017 – Tradiţii şi obiceiuri din comuna Gălăuţaş

Sursa:http://ardealtv.ro

Share This: