Anunt important

Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cui 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 400 mp din proprietatea publică a com. Gălăuțaș,situat în cadrul UAT Bilbor,jud.Harghita ,UP VI GĂLĂUȚAȘ,pe o durată de 5 ani, pentru explorarea zăcămintelor minerale (apă minerală naturală)

 

Licitația publică va avea loc la data de 22.07.2019 ora 11:00 la sediul Primăriei,înscrierea la licitație se va face până la data de 21.07.2019 ora 12:00,în caz de neadjudecare,licitatia se va relua la data de 29.07.2019,ora 11:00

 

 

 Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

BIROU VICEPRIMAR ,tel 0266-345604

                                                                          Viceprimar

                                                                           Țăran Ioan

Share This:

Anunt important

                                                                                     Anunt

  Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cod 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație a imobilul-clădire Grajd comunal mare în suprafață construită de 238 mp ,suprafață utilă de 212,41 mp și teren aferent în suprafață de 1026 mp,(din care 238 mp construit și 788 mp liber)care aparțin domeniului privat  al comunei Gălăuțaș situat în Comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,la locul numit ”Stațiunea de montă”,pentru creșterea animalelor specia bovină :

 

1.Informații generale privind locatorul:

Obiectul închirierii il constituie Grajd comunal mare în suprafață construită de 238 mp ,suprafață utilă de 212,41 mp și teren aferent în suprafață de 1026 mp.

Licitația publică prin strigare va avea loc la data 26.07.2019 ora 11:00 ,înscrierea la licitație se va face până la data de 25.07.2019 ora 12:00.

 

 

  1. Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

Compartiment agricol,tel 0266-345604

În caz de neadjudecare se va organiza o noua licitație in data de 02.08.2019 ora 10:00 ,înscrierea la a doua licitație se va face până la data de 01.08.2019 ora 12:00 .

 

                                                                          Viceprimar

                                                                           Țăran Ioan

Share This:

Anunt despagubiri

În vederea  obținerii despăgubirilor  pentru pagubele făcute de animalele sălbatice

 

 

 

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să depuneți o sesizare  scrisă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Termenul de depunere a sesizării este de 24 de ore de la data la care s-a descoperit paguba.

 

Până la convocarea comisiei, păgubiții trebuie să colecteze materialele doveditoare, care pot fi:

 

– fotografii,

– înregistrări video,

– declarații ale martorilor,

– act necropsie animal de la medicul veterinar

– precum și alte asemenea probe

 

 Primăria va anunța autoritățile relevante, Agenția de Protecție a Mediului de pe raza județului dvs. și Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, ce vor desemna câte un reprezentant să facă parte din comisia de constatare și de evaluare a pagubelor.

 

 Convocarea comisiei se realizează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite, iar comisia se întruneşte în termen de 48 de ore de la data convocării.

 

Constatarea pagubelor se realizează în prezenţa persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia și la acțiune pot participa și reprezentanţi ai gestionarului faunei de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic şi ai structurii de administrare a ariei protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, după cum paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în aria protejată.

 

 După evaluare se întocmeşte raportul şi dosarul se va înainta spre examinare Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, care îl va trimite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobare. După ce este aprobat, va putea fi făcută plata către păgubit.

Share This:

La multi ani copilarie!

Am sarbatorit copilaria in avans. Pentru cateva ore am simtit copilaria si ne-am bucurat de bucuria copiilor! La multi ani copii ai Galautasului sa cresteti mari si fericiti!

Click aici pentru a vizualiza toate fotografiile!

Share This:

Instiintare

Nr. înreg. 2083   /24.05.2019

 

           

                                                           Înstintare  

   Prin prezenta  va aducem la cunoștința ca prin procesul verbal 2063/23.05.2019 a fost validată licitația publică pentru inchirierea trupului de pasune Secu ,nedepunându-se contestații in termenul prevazut , astfel a fost  declarat MICU E MARIAN Intreprindere Individuală câștigătorul licitației.

Prin cererea nr.2081 din 24.05.2019 ofertantul declarat câștigător   MICU E MARIAN Intreprindere Individuală a anunțat că nu semnează contractul de închiriere pentru trupul de pașune Secu ,în suprafață de 32,78 ha,din domeniul public al Comunei Gălăuțaș astfel licitația publică va fi reluată in data de 29.05.2019,orele 10:00 comform condiților stabilite in caietul de sarcini . 

 

 

PRIMAR

ȚĂRAN RADU

 

 

SECRETAR

MORAR MONICA-CAMELIA

 

 

CONSILIER

   VODĂ BOGDAN-IOAN

Share This:

Anunt licitatie publica

                                                                                     Anunt

  Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cod 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație a terenurilor categoria de folosință pasune care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș :

1.Informații generale privind locatorul:

Obiectul închirierii il constituie terenurile,categoria de folosință pasune ,din domeniul public al comunei Gălăuțaș,în suprafață de 32,78 HA SECU.

Licitația publică prin strigare va avea loc la data 22.05.2019 ora 10:00 ,înscrierea la licitație se va face până la data de 21.05.2019 ora 12:00.

  1. Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

Compartiment agricol,tel 0266-345604

În caz de neadjudecare se va organiza o noua licitație in data de 29.05.2019 ora 10:00 ,înscrierea la a doua licitație se va face până la data de 28.05.2019 ora 12:00 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

1 Mai Fotbalicesc

Printre nori și amenințări de furtună, fotbalul a căștigat! Oamenii s-au simțit bine, au concurat și la final a fost o zi reușită! Vă așteptăm și anul viitor!

Share This:

Locuri speciale pentru afisajul electoral

Share This:

Școala din Gălăuțaș Pîrâu se află într-un program amplu de reabilitare

Timpul își pune amprenta asupra oamenilor, locurilor și nu în ultimul rând a clădirilor. Clădirea școlii din Gălăuțaș -Pîrâu, construită în 1970, a întrat într-un amplu program de reabilitare și modernizare. Se realizează lucrări de modernizare și reabilitare a construcției precum și de creștere a gradului de economie energetică prin anveloparea acesteia cu vată bazaltică, creșterea securității la incendiu prin ignifugarea tuturor părților lemnoase, a planșeului și a șarpantei. Clădirea o să fie prevăzută cu rampă adecvată persoanelor cu dizabilități, copertină la intrarea în clădire, pardoseli adecvate sălilor de clasă. Construcția va beneficia de grup sanitar nou destinat elevilor și grup sanitar pentru cadrele didactice, cabinet medical și se va realiza racordul la rețeaua principală de canalizare. Totodată la finalizarea lucrărilor, școala va beneficia de dotări noi moderne și ergonomice.

Share This:

Teren de sport nou la Școala Dumitru Gafton din Gălăuțaș

Teren de sport nou la Școala Dumitru Gafton din Gălăuțaș

În această perioadă lucrările de amenajare a terenului de sport sintetic se apropie de finalizare. Terenul va avea o suprafață desfășurată de 930 m² și oferă condiții deosebite pentru practicarea următoarelor sporturi: minifotbal, baschet, handbal, atletism (terenul este dotat cu pistă de alergare și groapă de nisip pentru săritura în lungime). Terenul de sport este dotat în interior cu băncuțe adaptate activităților sportive. În exteriorul terenului de sport este amenajat pavaj pietonal. Vom revenii cu informații noi în perioada următoare după finalizarea lucrărilor.

Share This: