Școala din Gălăuțaș Pîrâu se află într-un program amplu de reabilitare

Timpul își pune amprenta asupra oamenilor, locurilor și nu în ultimul rând a clădirilor. Clădirea școlii din Gălăuțaș -Pîrâu, construită în 1970, a întrat într-un amplu program de reabilitare și modernizare. Se realizează lucrări de modernizare și reabilitare a construcției precum și de creștere a gradului de economie energetică prin anveloparea acesteia cu vată bazaltică, creșterea securității la incendiu prin ignifugarea tuturor părților lemnoase, a planșeului și a șarpantei. Clădirea o să fie prevăzută cu rampă adecvată persoanelor cu dizabilități, copertină la intrarea în clădire, pardoseli adecvate sălilor de clasă. Construcția va beneficia de grup sanitar nou destinat elevilor și grup sanitar pentru cadrele didactice, cabinet medical și se va realiza racordul la rețeaua principală de canalizare. Totodată la finalizarea lucrărilor, școala va beneficia de dotări noi moderne și ergonomice.

Share This:

Bookmark the permalink.