Primăria comunei Gălăuţaş, județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante

  1. Un post de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE, URBANISM (cu responsabilități și atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor de construcții și urmărire implementare poriecte derulate la nivelul unității administrativ-teritoriale)

Detalii privind desfasurarea concursului, bibliografia, fisa postului si calendarul concursului se regasesc in documentele atasate prezentului anunt.

Share This:

Bookmark the permalink.