Flora si fauna

Fauna
Este formată din păduri de răşinoase, elementele dominante fiind bradul şi molidul întrerupte de pajişti montane secundare şi din păduri de amestec de fag şi molid. Apele pârâurilor sunt populate de păstrăv, boiştean şi ştiucă, aceasta din urmă atrăgând practicarea pescuitului.

Fauna este şi ea variată ca în toate pădurile montane ale ţării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul (Canis Lupus), cerbul carpatian (Cervus Elaphus Carpaticus), mistreţul (Sus Scrofa), ursul carpatin (Ursus Aeetos), vulpea (Vulpes Vulpes), veveriţa (Lutra Vulgaris), bursucul (Melis Melis),
dihorul (Putorius Putorios), iepurele (Lepus Europeanus), etc.
În cadrul florei de pe teritoriul comunei trebuie amintită laleaua pestriţă, aceasta fiind o floare rară care creşte pe câmpuri umede. În latină, aceasta este denumită Fritilaria Meleagris, unicul loc unde se mai poate găsi fiind pe teritoriul țării noastre. În popor, floarea este denumită floare de şah și înflorește la începutul lunii aprilie, neavând un miros parfumat.

Dintre păsări amintim: cocoşul de munte (Picorides Tridactylus Alpinus), cucul (Cuculus Canarus), corbul (Conus Corat), etc. De asemenea, în comună trăuesc numeroase specii de reptile, precum: vipera (Vipera Berus), şopârla de munte (Lacerta Vivpera), iar în apele repezi de munte trăiesc păstrăvul indigen (Salmo Trutta Forio) şi păstrăvul fântânel (Selvehinus Fontinalis).

Share This:

Comments are closed.