Educatie


educatie
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2013, în comuna Gălăuțaș populația școlară era de 275 copii. Dintre aceștia, 60 de copii au fost înscriși la grădiniță, 117 copii în învățământul primar (inclusiv special) și 98 copii în învățământul gimnazial (inclusiv special). În anul 2013, populația școlară a comunei Gălăuțaș a scăzut cu 11.6% comparativ cu
anul 2007. De asemenea, și la nivelul județului Harghita, în anul 2013, populația școlară a înregistrat o scădere comparativ cu anul 2007 (cu 4.4%).

În anul 2013, populația școlară din comuna Gălăuțaș reprezenta 0.7% din populația școlară județeană, respectiv 0.09% din cea națională. În comuna Gălăuțaș cea mai ridicată valoare a populației școlare a fost înregistrată în anul 2008 (321 copii).
Pentru perioada previzionată, populația școlară din comună prezintă un trend descendent. În anul 2020 numărul acesteia nu depășește 242 de copii înscriși în cele 3 forme de învățământ.

Infrastructura școlară a comunei, în anul 2013, este formată din: 13 săli de clasă și cabinete școlare, 2 laboratoare școlare, 2 săli de gimnastică, 1 teren de sport și 17 de calculatoare.

Share This:

Comments are closed.