ANUNT REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR

Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, până în data de 30 Octombrie 2022, în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.
Formularul din atașament completat în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura primăriei Galautas sau pe adresa de mail urbanism@primariagalautas.ro cu solicitarea de confirmare si transmiterea numărului de înregistrare.


 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.
În cazul celor care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.
În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Share This:

Anunt important!!!

MApN recrutează candidați pentru ocuparea a 1695 de posturi de SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST

Există un număr de 33 de locuri în unitățile militare din județul Harghita

Vă puteți înscrie până la data de 24 octombrie 2022

Condițiile minime de recrutare sunt următoarele:

Citeste mai mult

Share This:

CURSURI GRATUITE pentru tinerii NEETs

CURSURI GRATUITE pentru tinerii NEETs – Tineri fără loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau de formare -cu vârsta între 16 – 29 ani

 Telefon: 0730584637, 0786072068

E-mail: ultratrainingbv@gmail.com

 Ultra Training S.R.L., în parteneriat cu ASOCIATIA HERA – Hotarare-Egalitate-Respect-Atitudine, implementează proiectul „HERMES – Dezvolta-ti cariera profesionala POCU/909//2/4/150742, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunatațirea situației tinerilor din categoria NEETs, pentru o perioadă de 24 luni, 09.09.2021-08.09.2023, în judeţele Braşov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mureş, Alba. Programele de formare profesională care vor fi furnizate în cadrul proiectului sunt: agent de securitate, lucrător în comerț , operator introducere, validare si prelucrare date.

Share This:

COMUNICAT DE PRESA- AFIR pune la dispoziția fermierilor peste 15 milioane de euro pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020 (PNDR 2020). Sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare se va desfășura în perioada 9 august – 16 decembrie 2022.

Citeste mai mult

Share This:

Anunt important

Stimate locuitor al județului Harghita,

Este nevoie de cooperare pentru echilibrarea bugetului Consiliului
Județean Harghita.

Am dori să organizăm o consultare pentru a discuta propunerile de
amendamente la buget, la care sunteți invitat și dumneavoastră.

Consultarea va avea loc în sala de marmură a Consiliului Județean
Harghita (Piața Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc), miercuri, de la
ora 13:00 la care vă rugăm să vă înregistrați:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq22WLSY2Y5k3rNU_rIq0r36sS9Pj9knpVJ7eF_dSeGKFGEg/viewform?usp=sf_link[1]

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsa – Harghita
County Council

530140 – Miercurea Ciuc – Csíkszereda, Piaţa Libertăţii nr. 5 –
Szabadság tér 5 szám, judeţul Harghita – Hargita megye

Telefon: +4-0266-207700

Fax: +4-0266-207703

E-mail: info@judetulharghita.roinfo@hargitamegye.ro,
info@harghitacounty.ro

Share This:

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR 3268 DIN 22.07.2022

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR 3268 DIN 22.07.2022

Share This:

Anunt colectiv nr 3143 din 13.07.2022

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 2022

Share This:

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A

DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita anunță că la data de 27.06.2022 vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară,  din UAT GĂLĂUȚAȘ, județul Harghita”, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (9^3) litera. a) și b) coroborat cu art.14 alin.(1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate pentru o perioadă de 60 de zile, începând de 27.06.2027 până în 26.08.2022 la sediul căminului cultural din comuna Gălăuțaș, județul Harghita și pe pagina de internet a administrației publice locale, http://www.primariagalautas.ro,  iar la nivel central pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Cererile de rectificare formulate în legătură cu documentația publicată pot fi depuse la sediul căminului cultural din comuna Gălăuțaș, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 pe perioada afișării, dar și pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

A Hargita megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Hivatal értesíti, hogy a 7-es, Kataszteri és Ingatlannyilvántartási törvény, 12 cikkely, (93) bekezdésének és a 14 cikkely, (1) bekezdésének értelmében, 2022.06.27-én kifüggesztődnek a Galócás községben végzett, a Nemzeti Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Program által finanszírozott Integrált Kataszteri és Földhivatali Rendszerbe történő ingatlanbejegyzési szolgáltatások keretében leadott kataszteri dokumentumok.

A műszaki dokumentáció 60 napos kifüggesztése 2022.06.27-től kezdődően 2022.08.26-ig a galócási kultúrotthonban, valamint a helyi közigazgatás honlapján,  és az Országos Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Ügynökség által erre a célra létrehozott speciális honlapján lesz megtekinthető.

Az esetleges hibakiigazítási kéréseket, a galócási kultúrotthonban tehetik le, munkanapokon 9-16 óra között, valamint az Országos Kataszteri és Ingatlanyilvántartási Ügynökség (ANCPI) honlapján.

A Nemzeti Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Programmal (PNCCF) kapcsolatos információk az ANCPI honlapján érhetők el: http://www.ancpi.ro/pnccf/

Share This:

Recomandari pe timpul caniculei

Share This:

ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI GALAUTAS

Comuna GALAUTAS, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară HARGHITA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru toate imobilele private si publice din teritoriul administrativ pentru o perioada de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 27.06.2022.

Data de sfârșit a afișării:  26.08.2022.

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Caminul Cultural Galautas

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Caminului cultural Galautas.

Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-un ANCPI la adrese www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Galautas, la adresa http://www.primariagalautas.ro/.

Share This: