Anunt

Share This:

Comunicate de presa: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Share This:

Informare publica!!!

Share This:

Reguli de comportare rationala in cazul producerii unui seism

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT COLECTIV

ANUNT COLECTIV NR 6162 DIN 30.12.2022 PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE COMUNA GALAUTAS

Share This:

Hotărârea 494-27.07.2022

Share This:

DATE DE ACCES PLATA IMPOZITE TAXE SI AMENZI PRIN GHISEUL.RO

Share This:

Harta interactiva privind activele turistice din Regiunea Centru-România și Regiunea Centru- Moldova

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul _RO-MD-DE „Con-necting companies to increase export in tourism sector” _(„Conectarea companiilor în vederea
creșterii exporturilor în sectorul turismului”). Acest proiect este o inițiativă interregională, implementată în regiunile Centru din România _și Republica Moldova și are în vedere intensificarea parteneriatelor și a relațiilor comerciale, a transferului de cunoștințe și a schimburilor de experiență între organizațiile
active în domeniul turismului din cele două regiuni.

Pe lângă acțiunile concrete de cooperare și vizitele de studiu organizate în iunie 2022 și octombrie 2022, prin intermediul acestui proiect s-a avut în vedere crearea unui ghid de bune practici privind
marketingul în domeniul turismului și realizarea unei hărți interactive, activitate care a însemnat o înregistrare și o cartografiere a activelor turistice din cele două regiuni, cu evidențierea organizațiilor active în domeniul turismului. Harta interactivă poate fi accesată prin intermediul acestui link și
scopul ei este de a crește vizibilitatea organizațiilor de turism din cele două regiuni și a facilita dezvoltarea de colaborări de afaceri sau schimburi de bune practici.

Harta RO-MD

Share This: