Anunţ public

Comuna gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, satul Gălăuțaș, str. Centru, nr. 1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 13.02.2024, pentru proiectul Construire centrală electrică fotovoltaică în comuna Gălăuțaș, județul Harghita propus a fi amplasat în comuna Gălăuțaș, satul Gălăuțaș, extravilan, nr. FN, identificat prin CF nr. 50805, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email: office@apmhr.anpm.ro .

Share This:

Informare publica SVSU

Share This:

Anunt important

Share This:

Sărbători Fericite!!!

Share This:

Anunt importat S.V.S.U. GĂLĂUȚAȘ

Share This:

Anunt important

Share This:

Informare S.V.S.U.

Share This:

Anunt colectiv nr 5806 din 27.11.2023

ANUNT COLECTIV PRIN PUBLICITATE GALAUTAS NR 5806 DIN 27.11. 2023

Share This:

Informare SVSU

Share This:

Informare

Share This: