Anunt licitatie publica

                                                                                     Anunt

  Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cod 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație a terenurilor categoria de folosință pasune care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș :

1.Informații generale privind locatorul:

Obiectul închirierii il constituie terenurile,categoria de folosință pasune ,din domeniul public al comunei Gălăuțaș,în suprafață de 32,78 HA SECU.

Licitația publică prin strigare va avea loc la data 22.05.2019 ora 10:00 ,înscrierea la licitație se va face până la data de 21.05.2019 ora 12:00.

  1. Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

Compartiment agricol,tel 0266-345604

În caz de neadjudecare se va organiza o noua licitație in data de 29.05.2019 ora 10:00 ,înscrierea la a doua licitație se va face până la data de 28.05.2019 ora 12:00 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Bookmark the permalink.