Anunt important

Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cui 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 400 mp din proprietatea publică a com. Gălăuțaș,situat în cadrul UAT Bilbor,jud.Harghita ,UP VI GĂLĂUȚAȘ,pe o durată de 5 ani, pentru explorarea zăcămintelor minerale (apă minerală naturală)

 

Licitația publică va avea loc la data de 22.07.2019 ora 11:00 la sediul Primăriei,înscrierea la licitație se va face până la data de 21.07.2019 ora 12:00,în caz de neadjudecare,licitatia se va relua la data de 29.07.2019,ora 11:00

 

 

 Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

BIROU VICEPRIMAR ,tel 0266-345604

                                                                          Viceprimar

                                                                           Țăran Ioan

Share This:

Bookmark the permalink.