Anunt important

                                                                                     Anunt

  Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cod 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație a imobilul-clădire Grajd comunal mare în suprafață construită de 238 mp ,suprafață utilă de 212,41 mp și teren aferent în suprafață de 1026 mp,(din care 238 mp construit și 788 mp liber)care aparțin domeniului privat  al comunei Gălăuțaș situat în Comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,la locul numit ”Stațiunea de montă”,pentru creșterea animalelor specia bovină :

 

1.Informații generale privind locatorul:

Obiectul închirierii il constituie Grajd comunal mare în suprafață construită de 238 mp ,suprafață utilă de 212,41 mp și teren aferent în suprafață de 1026 mp.

Licitația publică prin strigare va avea loc la data 26.07.2019 ora 11:00 ,înscrierea la licitație se va face până la data de 25.07.2019 ora 12:00.

 

 

  1. Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

Compartiment agricol,tel 0266-345604

În caz de neadjudecare se va organiza o noua licitație in data de 02.08.2019 ora 10:00 ,înscrierea la a doua licitație se va face până la data de 01.08.2019 ora 12:00 .

 

                                                                          Viceprimar

                                                                           Țăran Ioan

Share This:

Bookmark the permalink.