Anunt important

Comuna Gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, cod fiscal 4367981,   anunță închirierea prin procedura de atribuire directă a terenurilor categoria de folosință fâneață care aparțin domeniului privat al comunei Gălăuțaș:

 1. Informații generale privind locatorul:

Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita

 1. Informații generale privind obiectul închirierii:

Obiectul închirierii îl constituie terenurile, categoria de folosință fâneață, din  domeniul privat al comunei Gălăuțaș, care vor fi folosite în vederea întreținerii, amenajării, îmbunătățirii calității acestora și folosirii pentru recoltarea producției de masă verde necesară creșterii animalelor, identificate pe loturi:

– Lot 1 – teren în extravilan,  sat Dealu Armanului, locul numit „La Man” – 11.759 mp

– Lot 2 – teren în extravilan/intravilan,  sat Dealu Armanului, locul numit „La Man” –  9.166 mp
– Lot 1 – teren în extravilan,  sat Plopiş, locul numit „La Man” –   12.267 mp
– Lot 2 – teren în extravilan,  sat Plopiş, locul numit „La Man”  –   11.973 mp

2.1.Procedura aplicată:

Atribuire directă prin ședință publică

 1. Informații privind caietul de sarcini
  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita.

 • Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire

Compartiment agricol, tel 0266-345604

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar

       Costul caietului de sarcini este de 50 lei. Garanția de participare la atribuirea directă este de  5 % din valoarea chiriei pe lot solicitat.

Taxa de participare și garanția de participare la atribuirea directă se poate achita în numerar la caseria Primăriei comunei Gălăuțaș sau prin ordin de plată vizat de Trezorerie.

 

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor

Clarificările pot fi solicitate până la termenul limită de depunere a cererilor, 19.04.2022, ora 14,00.

 

 1. Informații privind cererile de înscriere
  • Data limită de depunere a cererilor de înscriere la ședința publică de atribuire directă

Cererile de înscriere se pot depune în primele 11 zile de la apariția anunțului, 19.04.2022, ora 14,00.

 • Data și locul la care se va desfășura ședința publică de atribuire directă

Sedința publică de atribuire directă va avea loc la Căminul Cultural din comuna Gălăuțaș  în data de 26 aprilie  2022, ora10,00.

 1. Denumirea instanței competente în soluționarea litigiilor

Tribunalul Harghita.

Share This:

Bookmark the permalink.