Anunt despagubiri

În vederea  obținerii despăgubirilor  pentru pagubele făcute de animalele sălbatice

 

 

 

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să depuneți o sesizare  scrisă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Termenul de depunere a sesizării este de 24 de ore de la data la care s-a descoperit paguba.

 

Până la convocarea comisiei, păgubiții trebuie să colecteze materialele doveditoare, care pot fi:

 

– fotografii,

– înregistrări video,

– declarații ale martorilor,

– act necropsie animal de la medicul veterinar

– precum și alte asemenea probe

 

 Primăria va anunța autoritățile relevante, Agenția de Protecție a Mediului de pe raza județului dvs. și Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, ce vor desemna câte un reprezentant să facă parte din comisia de constatare și de evaluare a pagubelor.

 

 Convocarea comisiei se realizează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite, iar comisia se întruneşte în termen de 48 de ore de la data convocării.

 

Constatarea pagubelor se realizează în prezenţa persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia și la acțiune pot participa și reprezentanţi ai gestionarului faunei de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic şi ai structurii de administrare a ariei protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, după cum paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în aria protejată.

 

 După evaluare se întocmeşte raportul şi dosarul se va înainta spre examinare Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, care îl va trimite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobare. După ce este aprobat, va putea fi făcută plata către păgubit.

Share This:

Bookmark the permalink.