Instiintare

Nr. înreg. 2083   /24.05.2019

 

           

                                                           Înstintare  

   Prin prezenta  va aducem la cunoștința ca prin procesul verbal 2063/23.05.2019 a fost validată licitația publică pentru inchirierea trupului de pasune Secu ,nedepunându-se contestații in termenul prevazut , astfel a fost  declarat MICU E MARIAN Intreprindere Individuală câștigătorul licitației.

Prin cererea nr.2081 din 24.05.2019 ofertantul declarat câștigător   MICU E MARIAN Intreprindere Individuală a anunțat că nu semnează contractul de închiriere pentru trupul de pașune Secu ,în suprafață de 32,78 ha,din domeniul public al Comunei Gălăuțaș astfel licitația publică va fi reluată in data de 29.05.2019,orele 10:00 comform condiților stabilite in caietul de sarcini . 

 

 

PRIMAR

ȚĂRAN RADU

 

 

SECRETAR

MORAR MONICA-CAMELIA

 

 

CONSILIER

   VODĂ BOGDAN-IOAN

Share This:

Anunt licitatie publica

                                                                                     Anunt

  Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cod 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație a terenurilor categoria de folosință pasune care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș :

1.Informații generale privind locatorul:

Obiectul închirierii il constituie terenurile,categoria de folosință pasune ,din domeniul public al comunei Gălăuțaș,în suprafață de 32,78 HA SECU.

Licitația publică prin strigare va avea loc la data 22.05.2019 ora 10:00 ,înscrierea la licitație se va face până la data de 21.05.2019 ora 12:00.

  1. Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

Compartiment agricol,tel 0266-345604

În caz de neadjudecare se va organiza o noua licitație in data de 29.05.2019 ora 10:00 ,înscrierea la a doua licitație se va face până la data de 28.05.2019 ora 12:00 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

1 Mai Fotbalicesc

Printre nori și amenințări de furtună, fotbalul a căștigat! Oamenii s-au simțit bine, au concurat și la final a fost o zi reușită! Vă așteptăm și anul viitor!

Share This:

Locuri speciale pentru afisajul electoral

Share This:

Școala din Gălăuțaș Pîrâu se află într-un program amplu de reabilitare

Timpul își pune amprenta asupra oamenilor, locurilor și nu în ultimul rând a clădirilor. Clădirea școlii din Gălăuțaș -Pîrâu, construită în 1970, a întrat într-un amplu program de reabilitare și modernizare. Se realizează lucrări de modernizare și reabilitare a construcției precum și de creștere a gradului de economie energetică prin anveloparea acesteia cu vată bazaltică, creșterea securității la incendiu prin ignifugarea tuturor părților lemnoase, a planșeului și a șarpantei. Clădirea o să fie prevăzută cu rampă adecvată persoanelor cu dizabilități, copertină la intrarea în clădire, pardoseli adecvate sălilor de clasă. Construcția va beneficia de grup sanitar nou destinat elevilor și grup sanitar pentru cadrele didactice, cabinet medical și se va realiza racordul la rețeaua principală de canalizare. Totodată la finalizarea lucrărilor, școala va beneficia de dotări noi moderne și ergonomice.

Share This:

Teren de sport nou la Școala Dumitru Gafton din Gălăuțaș

Teren de sport nou la Școala Dumitru Gafton din Gălăuțaș

În această perioadă lucrările de amenajare a terenului de sport sintetic se apropie de finalizare. Terenul va avea o suprafață desfășurată de 930 m² și oferă condiții deosebite pentru practicarea următoarelor sporturi: minifotbal, baschet, handbal, atletism (terenul este dotat cu pistă de alergare și groapă de nisip pentru săritura în lungime). Terenul de sport este dotat în interior cu băncuțe adaptate activităților sportive. În exteriorul terenului de sport este amenajat pavaj pietonal. Vom revenii cu informații noi în perioada următoare după finalizarea lucrărilor.

Share This:

Grădinița din Gălăuțaș se modernizează

Grădinița din Gălăuțaș se modernizează

Acest proiect face parte din programul amplu al edililor în ceea ce privește infrastructura educațională. Comuna Gălăuțaș este beneficiara unei finanțări din fonduri de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale intitulat „Reabilitare grădiniță Gălăuțaș și construire centrală termică”. Acest proiect include următoarele lucrări: reabilitare și modernizare și dotare săli de clasă, construcție spațiu tehnic în care să funcționeze noua centrală termică pe lemn și spațiul destinat depozitării masei lemnoase pentru foc. În ceea ce privește dotările, după reabilitare grădinița va avea mobilier nou, mobilier nou pentru vestiare, mașină de spălat, mașină de tuns iarba, jucării, calculator, imprimantă, tablă interactivă.

Proiectul propus urmărește introducerea unor funcțiuni de actualitate și aducerea la standarde a unei grădinițe existente prin reabilitarea și extinderea acesteia. Conceptul de proiectare s-a bazat pe considerentele urbanistic arhitecturale în corelare directă cu nevoile comunității și principiile arhitecturii durabile.

Share This:

Anunt DGASPC Harghita

Share This:

Lista operatorilor economici colectori autorizați

Lista operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achizitie directă deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, conform prevederilor art. 20 alin. 9 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare: 
1. SC RDE HURON SRL, cu sediul social în loc. Miercurea-Ciuc, str Bolyai nr. 31, CUI RO10313528; 
2. SC ALMOSIL IMPEX SRL, cu sediul social în loc. Tg. Mureș, str Transilvania nr. 57, ap. 8, judetul Mureș, CUI 18112856. 

Share This:

AI PARTE, AI CARTE …….FUNCIARA

EȘTI INFORMAT – ai carte funciară!
Luni 4 martie 2019 și marți 5 martie 2019 vor avea loc ședințe de informare privind cadastrarea gratuită a suprafețelor deținute de cetățenii din comuna Gălăuțaș. 
LUNI 4 MARTIE ora 11- CĂMINUL CULTURAL GĂLĂUȚAȘ;
MARȚI 5 MARTIE ora 14- SALA DE SPORT A Școlii Generale Dumitru Gafton Gălăuțaș.

Share This: