ANUNT COLECTIV

În temeiul art.47 alin.(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

 

Share This:

Share This:

Precizări privind aplicabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020

Precizări privind aplicabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare de către autoritățile administrației publice locale:

 

  1. Prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, vizează prorogarea: în anul 2020, primul termen de plată pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie.
  2. Precizăm faptul că și termenul pentru depunerea Raportului de evaluare este prorogat la primul termen de plată, adică 30 iunie 2020.
  3. VII din O.U.G. nr. 29/2020, vizează exclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere, care conform Codului de procedură fiscală se aplică doar pentru impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale se datorează un alt tip de accesorii, și anume majorări de întârziere.

În concluzie, prevederile art. VII alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 29/2020, nu se aplică impozitelor și taxelor locale.

  1. Art. VII alin. (3) și (4) se aplică impozitelor și taxelor locale în sensul că nu încep sau se suspendă executările silite prin poprire pe perioada stării de urgență și pe încă 30 de zile de la încetare, cu excepția titlurilor executorii stabilite prin hotărâre a instanței, rămasă definitivă ce a vizat și realizarea de infracțiuni.

Compartiment Taxe și Impozite Locale

COMUNA GĂLĂUȚAȘ

 

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNȚ MĂSURĂTORI CADASTRU

Share This:

Anunț public autorizație de mediu

Comuna Gălăuțaș,cu sediul în Comuna Gălăuțaș ,Sat Gălăuțaș, NR.1,Județul Harghita,anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu în scopul desfășurării activității”SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ”pe amplasamentul din localitatea  Gălăuțaș.Observații sau reclamații se pot depune la sediul APM Miercurea Ciuc,Strada Marton Aron 43,Miercurea Ciuc de luni până joi,între orele 8:30-16;00

 

Viceprimar

Țăran Ioan

Share This:

Anunt important

Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cui 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 400 mp din proprietatea publică a com. Gălăuțaș,situat în cadrul UAT Bilbor,jud.Harghita ,UP VI GĂLĂUȚAȘ,pe o durată de 5 ani, pentru explorarea zăcămintelor minerale (apă minerală naturală)

 

Licitația publică va avea loc la data de 22.07.2019 ora 11:00 la sediul Primăriei,înscrierea la licitație se va face până la data de 21.07.2019 ora 12:00,în caz de neadjudecare,licitatia se va relua la data de 29.07.2019,ora 11:00

 

 

 Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

BIROU VICEPRIMAR ,tel 0266-345604

                                                                          Viceprimar

                                                                           Țăran Ioan

Share This:

Anunt important

                                                                                     Anunt

  Comuna Gălăuțaș,cu sediul in comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,nr.1,județul Harghita,cod 4367981,anunță închirierea prin procedura de licitație a imobilul-clădire Grajd comunal mare în suprafață construită de 238 mp ,suprafață utilă de 212,41 mp și teren aferent în suprafață de 1026 mp,(din care 238 mp construit și 788 mp liber)care aparțin domeniului privat  al comunei Gălăuțaș situat în Comuna Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș,la locul numit ”Stațiunea de montă”,pentru creșterea animalelor specia bovină :

 

1.Informații generale privind locatorul:

Obiectul închirierii il constituie Grajd comunal mare în suprafață construită de 238 mp ,suprafață utilă de 212,41 mp și teren aferent în suprafață de 1026 mp.

Licitația publică prin strigare va avea loc la data 26.07.2019 ora 11:00 ,înscrierea la licitație se va face până la data de 25.07.2019 ora 12:00.

 

 

  1. Informații privind caietul de sarcini:

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei comunei Gălăuțaș,Sat Gălăuțaș ,nr.1,județul Harghita .

Compartiment agricol,tel 0266-345604

În caz de neadjudecare se va organiza o noua licitație in data de 02.08.2019 ora 10:00 ,înscrierea la a doua licitație se va face până la data de 01.08.2019 ora 12:00 .

 

                                                                          Viceprimar

                                                                           Țăran Ioan

Share This:

Anunt despagubiri

În vederea  obținerii despăgubirilor  pentru pagubele făcute de animalele sălbatice

 

 

 

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să depuneți o sesizare  scrisă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Termenul de depunere a sesizării este de 24 de ore de la data la care s-a descoperit paguba.

 

Până la convocarea comisiei, păgubiții trebuie să colecteze materialele doveditoare, care pot fi:

 

– fotografii,

– înregistrări video,

– declarații ale martorilor,

– act necropsie animal de la medicul veterinar

– precum și alte asemenea probe

 

 Primăria va anunța autoritățile relevante, Agenția de Protecție a Mediului de pe raza județului dvs. și Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, ce vor desemna câte un reprezentant să facă parte din comisia de constatare și de evaluare a pagubelor.

 

 Convocarea comisiei se realizează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite, iar comisia se întruneşte în termen de 48 de ore de la data convocării.

 

Constatarea pagubelor se realizează în prezenţa persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia și la acțiune pot participa și reprezentanţi ai gestionarului faunei de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic şi ai structurii de administrare a ariei protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, după cum paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în aria protejată.

 

 După evaluare se întocmeşte raportul şi dosarul se va înainta spre examinare Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, care îl va trimite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobare. După ce este aprobat, va putea fi făcută plata către păgubit.

Share This:

La multi ani copilarie!

Am sarbatorit copilaria in avans. Pentru cateva ore am simtit copilaria si ne-am bucurat de bucuria copiilor! La multi ani copii ai Galautasului sa cresteti mari si fericiti!

Click aici pentru a vizualiza toate fotografiile!

Share This: