« Hotărâri ale Consiliului local 2022

HCL Gălăuțaș nr. 61 din 29.09.2022-modificarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a comunei Gălăuțaș,administrat de OS Broșteni

hcl-galautas-nr-61-din-29-09-2022-modificarea-volumului-de-masa-lemnoasa-ce-se-va-recolta-in-anul-2022-din-fondul-forestier-proprietate-publica-a-comunei-galautasadministrat-de-os-brosteni
Bookmark the permalink.