« Hotărâri ale Consiliului local 2022

HCL Gălăuțaș nr. 17 din 10.02.2022-modificarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a com Gălăuțaș,administrat de O S Broșteni, modul.

hcl-galautas-nr-17-din-10-02-2022-modificarea-volumului-de-masa-lemnoasa-ce-se-va-recolta-in-anul-2022-din-fondul-forestier-proprietate-publica-a-com-galautasadministrat-de-o-s-brosteni-modul
Bookmark the permalink.