Așezare geografică

În structura teritorial-administrativă, comuna Gălăuţaş cuprinde opt localităţi:
sat Gălăuţaş, reşedinţă de comună
sat Plopiş
sat Toleşeni
sat Nuţeni
sat Gălăuţaş-Pîrâu
sat Dealu Armanului
sat Zăpodea
sat Preluca.

Aşezarea teritorială a comunei Gălăuţaş ocupă zona nord vestică a depresiunii Giurgeului. De asemenea, trebuie menționat faptul că Gălăuțaș face parte din Microregiunea Giurgeului, împreună cu alte comune din judeţ. Principala cale de comunicaţie a comunei Gălăuţaş este drumul naţional DN 12, ce traversează comuna în partea estică. De asemenea, în Gălăuțaș sunt și drumurile comunale DC 72, DC 73, DC 74, DC 75.
Limita administrativă a comunei se întinde spre sud vest aproximativ 7 – 8 km de la valea Mureşului spre Munţii Gurghiului pe văile afluenţilor râului Mureş. La est comuna se întinde până la râul Mureş. Cele mai apropiate centre urbane sunt Municipiile Topliţa, la 10 km spre nord, şi Gheorgheni, la 23 km spre
sud.

Share This:

Comments are closed.