Comisii de specialitate

  1. Comisia nr. 1-Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ

   Formată din:

  Tompea Emil                                                Preşedinte

   Urzică Ilie-Vasile                                        Secretar

   Ișan Alexandru                                           Membru

   Țăran Ioan                                                  Membru

   Țăran Marius                                             Membru

 

  1. Comisia nr. 2- Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, protecţie socială şi protecţia mediului

Formată din:

  Tornea Ramona-Cristina-Maria                Preşedinte

  Țăran Doru                                                  Secretar

   Urzică Sorin-Marin                                   Membru

  1. Comisia nr. 3-Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile cetăţenilor

Formată din:

Marc Alexandru                                           Preşedinte

Rugină Dumitru                                            Secretar

Țăran Marius                                              Membru

Țăran Ioan                                                    Membru

Kovacs Iosif                                                   Membru

Share This:

Comments are closed.