Anunt nr 3725 din 2018

Nr.3725  /2018

 

ANUNȚ

 

                    În îndeplinirea prevederilor art. 18 alin.(2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului și ale pct. 13 din H.G.R. nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 cotombrie 2018, prin prezenta se aduce la cunoștința cetățenilor comunei GĂLĂUȚAȘ, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare precum și a sediilor acestora de la nivelul comunei Gălăuțaș, după cum urmează:

 

Nr. sectie de votare Sediul /adresa sectiei de votare Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
147 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ”DUMITRU GAFTON” GĂLĂUȚAȘ,

Com. GĂLĂUŢAŞ, Sat Gălăuțaș Nr. 124, judetul Harghita

GĂLĂUŢAŞ  

toate numerele din intervalul nr. 1 -154A; nr. –  bl. 1, bl. 2, bl. 3, bl. 4, bl. 5, bl. 6, bl. 7, bl. 8, bl. 9, bl. 10, bl. 13, bl. 17, bl. 18, bl. 19, bl. 20, bl. 21, bl. 22, bl. 23, bl. 24, bl. 25, bl. 32A, bl. 32B, bl. 32C, bl. 32D;
148 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU GAFTON” GĂLĂUȚAȘ,

 Com. GĂLĂUŢAŞ , Sat Gălăuțaș, Nr. 124, județul Harghita

DEALU ARMANULUI  

integral;
    GĂLĂUŢAŞ  

toate numerele din intervalul nr. 156 -493;
    NUŢENI  

integral;
    PLOPIŞ  

integral;
    TOLEŞENI  

integral;
149 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU GAFTON” GĂLĂUȚAȘ,

 Com. GĂLĂUŢAŞ , Sat Gălăuțaș, Nr. 124, județul Harghita

GĂLĂUŢAŞ-PÎRÂU  

toate numerele din intervalul nr. 128-347;
    PRELUCA  

nr. 342; nr. 346;
    ZĂPODEA  

toate numerele din intervalul nr. 355 -378;
 

 Gălăuțaș, la 2 octombrie 2018

PRIMAR,

ȚĂRAN RADU

Share This:

Primăria comunei Gălăuţaş, județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT AGRICOL

Primăria comunei Gălăuţaş, județul Harghita

organizează concurs  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:

 –CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT AGRICOL

Detalii, bibliografia si calendarul concursului se regasesc in documentul atasat prezentului articol

Share This:

Rezultate finale si rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de Consilier, debutant, Compartiment impozite si taxe, urbanism

Share This:

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei de Consilier, debutant, Compartiment impozite si taxe, urbanism

Share This:

Rezultate concurs- asistent medical comunitar.

Share This:

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ- Extras privind acțiunile de combatere a PPA

Share This:

Anunt rezultate concurs

 

Anunț cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar principal , studii medii, compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș  

Share This:

Anunt concurs

Primăria Comunei Gălăuţaş, județul Harghita

organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE, URBANISM (cu responsabilități și atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor de construcții și urmărire implementare proiecte derulate la nivelul unității administrativ-teritoriale)

Conditiile de participare la concurs, bibliografia, procesul verbal de afisare si fisa postului sunt atasate prezentului articol.

Share This:

Anunt concurs asistent medical comunitar 31 iulie 2018

Comuna Gălăuțaș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale vacante de:

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR PRINCIPAL, studii medii

 din cadrul Compartimentului Asistentă Socială și Autoritate Tutelară

Conditiile de participare, calendarul concursului, bibliografia si procesul verbal de afisare se regasesc in documentul atasat prezentului anunt.

Share This:

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Campanie de informare şi conştieintizare a Programului naţional de cadastru şi carte funciaraă 2015-2023 care are drept scop inregistrarea gratuită a tuturor imobilelor ( terenuri, clădiri şi apartamente).

Pentru mai multe detalii accesati click aici.

Share This: